Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Ogniska Pracy Pozaszkolnej

opprydultowy.eu

Dostępność cyfrowa

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej opprydultowy.eu.

Strona internetowa zostanie dostosowana do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w roku 2021.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-12-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-10-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 • Mogą istnieć podstrony serwisu o takich samych tytułach.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-07
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można skorzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 45 76 892, 502 210 072

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej
 • Adres: ul. A. Mickiewicza 33, 44-280 Rydułtowy
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 45 76 892, 502 210 072

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach, ul. Mickiewicza 33, 44-280 Rydułtowy

Do siedziby Ogniska prowadzi jedno wejście, przy którym znajduje się domofon umożliwiający kontakt z sekretariatem.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Przed wejściem do budynku znajduje się parking, gdzie wyznaczono 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Obecnie  w  budynku „ROKO”, gdzie mieści się siedziba Ogniska  znajduje się jeden podjazd dla osób niepełnosprawnych, jest on przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Podjazdem można dostać się na parter budynku. Na parterze znajduje się również ubikacja przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Klub „Orlik”, ul. Plebiscytowa 48, 44-280 Rydułtowy

Do klubu „Orlik” prowadzi jedno wejście.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, wolny od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych. Znajduje się również ubikacja przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Klub „Bielik”, os. Orłowiec 55, 44-280 Rydułtowy

Do klubu „Bielik” prowadzi jedno wejście.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność informacyjno - komunikacyjna

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) informuje się, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowy możliwy jest w szczególności poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 2. korespondencję pisemną na adres: Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. Mickiewicza 33, 44-280 Rydułtowy.
 3. kontakt telefoniczny: 032 45 76 892, 502 210 072.
 4. Domofon znajdujący się przed wejściem do siedziby Ogniska.

Zapewnienie na stronie internetowej informacji w tekście łatwym do czytania oraz dostosowanym dla osób słabowidzących.

W budynkach Ogniska nie ma pętli indukcyjnych.

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.