Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach

Super User  

O nas

Jesteśmy Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach, typową placówką wychowania

pozaszkolnego. Pracujemy z dziećmi   i młodzieżą zamieszkałą na terenie naszego

miasta zagospodarowując im wolny czas i rozwijając ich zainteresowania i pasje.

Tworzymy  przyjazną placówkę, w której każdy podopieczny będzie miał szanse

pełnego rozwoju. Cel nasz chcemy osiągnąć krok po kroku, dbając o wzajemne

poczucie bezpieczeństwa. W swojej pracy kierujemy się odpowiedzialnością za siebie

i innych, wrażliwością na piękno i stałą troską   o wewnętrzny rozwój każdego z nas. 

Wyróżnia nas konsekwencja, pracowitość i profesjonalizm oraz otwartość na nowe doświadczenia.

 

dyplom2  CCF20180418 00001 


/fragment Koncpecji Ogniska Pracy Pozaszkolnej/
 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach jest placówką nieferyjną zagospodarowującą dzieciom                     i młodzieży czas wolny po zajęciach szkolnych, która:

  • wspiera rodzinę i szkołę w procesie wychowania i edukacji,
  • zapewnia wszechstronny rozwój wychowanków w przyjaznym i bezpiecznym środowisku,
  • uczy aktywnie i twórczo spędzać czas wolny,
  • dostrzega możliwości i zdolności wychowanków, rozwija i rozbudza ich zainteresowania, kształtuje umiejętności społeczne,
  • promuje talenty, prowadzi wychowanków do sukcesu,
  • posiada wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, stale doskonalącą swój warsztat pracy, tworzącą rodzinną i niepowtarzalną atmosferę placówki,
  • wpływa na ożywienie kulturalne miasta i powiatu,
  • jest organizatorem imprez integrujących społeczność lokalną,
  • przyciąga estetyką wnętrz oraz funkcjonalnością i nowoczesnością wyposażenia.

MISJA PLACÓWKI

„Każde dziecko robi COŚ dobrze, w każdym dziecku jest COŚ dobrego.  

Trzeba tylko to COŚ odkryć rozwijać – nauczyciel to poszukiwacz talentów.”

Placówka wspiera rodzinę i szkołę w wychowaniu. Odpowiada na potrzeby dzieci, młodzieży, rodzin i społeczności lokalnej. Rozbudza zainteresowania i kreuje potrzeby poprzez stwarzanie ciekawej oferty zajęć. Rozwija wychowanków uzdolnionych ale daje również możliwość uzupełnienia braków  edukacyjnych dzieciom z trudnościami w nauce. Daje wszystkim równe szanse oraz możliwości równego startu niezależnie od pochodzenia, statusu materialnego oraz uzdolnień i zachowań, wydobywając z każdego dziecka „coś” dobrego.

Działania podejmowane przez nauczycieli, instruktorów i wychowawców we współpracy z rodzicami, szkołami i środowiskiem lokalnym służą możliwości wszechstronnego rozwoju wychowanków oraz kształtowaniu właściwych postaw – ludzi otwartych, tolerancyjnych, kreatywnych i twórczych. Ludzi, którzy sprostają wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistości i nigdy  nie zapomną o swojej tożsamości narodowej i lokalnej. Będą godnymi Polakami, świadomymi odbiorcami i twórcami kultury.

 
Super User  

 

Kalendarz imprez,

  

uroczystości

i ważnych przedsięwzięć

  

Ogniska Pracy Pozaszkolnej

w Rydułtowach

 

na rok szkolny 2019/ 2020

logo mae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIESIĄC

IMPREZA, UROCZYSTOŚĆ, PRZEDSIĘWZIĘCIE

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

WRZESIEŃ

Święto Latawca na „Rafie”

gry i zabawy ruchowe przy muzyce, prezentacja latawców

17.09

Dyrekcja OPP

impreza dla przedszkolaków

       

Dzień Kropki

zabawa integracyjna dla wychowanków klubów
 „Ogniskowych Iskierek”

15.09

K. Kopczyńska,

M. Ciurko,       

Według dni zajęć/ impreza wewnętrzna

Dzień Chłopca

zabawa integracyjna dla wychowanków klubów
„Orlik” i „Bielik”, „Ogniskowych Iskierek”

30.09

M. Ciurko,        A.Wolner

K. Kopczyńska,

Według dni zajęć/ impreza wewnętrzna

PAŹDZIERNIK

Pasowanie na Przedszkolaka-

„Ogniskową Iskierkę”

w Klubie Malucha

 

                                            

K. Kopczyńska, M. Ciurko,

Według dni zajęć/ impreza wewnętrzna

LISTOPAD

URODZINY MISIA-

Impreza w Klubie Malucha „Orlik”

26.11

K. Kopczyńska

Impreza wewnętrzna

„Światowy Dzień Pluszowego Misia”

zabawa dla wychowanków Klubu Malucha

 w galerii ROKO

29.11

M. Ciurko,

K. Kopczyńska,

Impreza wewnętrzna

Andrzejki

wieczorki okolicznościowe
w klubach

30.11

A. Matuszek

M. Ciurko,

Według dni zajęć/  impreza wewnętrzna

GRUDZIEŃ

Mikołajki

Spotkanie z Mikołajem na „Rafie”

06.12

Dyrekcja OPP

 

Wigilijka w klubach „Orlik”, „Bielik” i w Klubach Malucha

18.12-22.12

M. Ciurko,

K. Połomska,

K. Kopczyńska

Impreza wewnętrzna

STYCZEŃ

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci  w wieku przedszkolnym pod hasłem:                                         „MOJA RODZINKA ZIMĄ”

 

K. Kopczyńska,

Cały styczeń

Spotkanie kolędowe z rodzicami

10.01

Stefan Drożdżok, Katarzyna Moric,

zespół do spraw promocji

Impreza wewnętrzna/ Rada Rodziców

Akcja

„Zima w mieście 2020”

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

 

13.01-26.01

Dyrektor, Kierownicy  półkolonii,

 

LUTY

Karnawał

Balik przebierańców

w klubach „Bielik”, „Orlik”, „Klub Malucha”

 

 

M. Ciurko,

K. Kopczyńska,

K. Połomska,

Według dni zajęć/  impreza wewnętrzna

Miejski konkurs internetowy

 „MANIAK KOMPUTEROWY”

rozpoczęcie 03 luty

K. Kopczyńska

4 tygodni

 

 

DNI OTWARTE PLACÓWKI

 

17.02-21.02

wszyscy nauczyciele

1 tydzień

MARZEC

Dzień Kobiet

Zabawa dla wychowanków klubów
 „Orlik” i „Bielik” i Klubów Malucha

08.03

K. Połomska

A. Wolner

K. Kopczyńska

Impreza wewnętrzna

Święto Wiosny

Impreza dla przedszkolaków na „Rafie”

21.03

Dyrektor OPP, kierownik gospodarczy,

 

KWIECIEŃ

Miejski konkurs plastyczny

w ramach kampanii

„Postaw na rodzinę”

 

A. Matuszek

 

MAJ

         

Festiwal

Twórczości

Dzieci

i Młodzieży Miasta Rydułtowy

Przegląd Twórczości

SP nr 2,

„Majówka”
- festyn rodzinny na „Rafie”

09.05

Dyrektor OPP

 

Przegląd Twórczości
SP nr 1

„Majówka”
– festyn rodzinny na „Rafie”

16.05

Dyrektor OPP

 

CZERWIEC

Przegląd Twórczości

SP nr 3 i przedszkoli

„Integracja najmłodszych”

– festyn rodzinny na „Rafie”

 

20.05

Dyrektor OPP

 

Przegląd Twórczości OPP

„Dzień Dziecka”
– festyn rodzinny na „Rafie”

30.05

Dyrektor OPP

 

Dzień Rodzica

   SP nr 4

- festyn rodzinny na „Rafie”

01.06

Dyrektor OPP

 
   

Wszyscy dzieciom

Przegląd Twórczości  RCK- festyn rodzinny na „Rafie”

13.06

Dyrektor OPP

 
   
   

Uroczyste podsumowanie roku szk. 2019/2020 występy artystyczne wychowanków OPP
w RCK „Feniks”

czerwiec

Wszyscy nauczyciele

Impreza wewnętrzna

„Mini Olimpiada Sportowa”

-impreza dla wychowanków Klubu Malucha

na kompleksie boisk „Orlik 2012”

czerwiec

M. Ciurko,

K. Kopczyńska,

P. Styrnol,

Impreza wewnętrzna

Podsumowanie programu „Lider aktywnych”

w klubach „Orlik” i „Bielik”

15.06-19.06

K. Połomska,

A. Matuszek,

Impreza wewnętrzna

LIPIEC

Akcja
„Lato w mieście 2020”

Organizacja wypoczynku dzieci

i młodzieży

Lipiec, Sierpień

Dyrektor OPP, Kierownicy półkolonii

 

SIERPIEŃ

„Żegnajcie wakacje”

- OPP, wychowankowie świetlicy „Tacy Sami”

30.08

Dyrektor OPP

 
             

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Super User  

 


 SUKCESY NASZYCH WYCHOWANKÓW

 

wrzesień

Lp.

Nazwa zespołu/koła

Odniesiony sukces

Organizator

Nauczyciel prowadzący

1.

 

 

 

 

 

 

 2.

 

 

 

Paweł Furas- koło szachowe

 

 

 

 

 

 

 Rafał Kubik -koło szachowe

4 miejsce w grupie chłopcóww Mistrzostawach Śląska- dzieci do 7   (35 uczestników)- 29-30.09.2018 Pszczyna

 

 

2 miejsce w grupie do lat 11 -XIV Międzynarodowy Memoriał             im.Wiesława Hanczarka          (29 uczestników) - 30.09.2018 Racibórz

 

 

 

 

 

 

 

Jacek Stebel

 

 

 

 

 

Jacek Stebel

 

październik 

Lp.

Nazwa zespołu/koła

Odniesiony sukces

Organizator

Nauczyciel prowadzący

1.

Łukasz Kordowski- koło szachowe

5 miejsce   w grupie chłopców do lat       8   w Mistrzostwach Śląska Juniorów (45 uczestników) - 6.10.2018 Łaziska Górne

 

Jacek Stebel

2.

Marek Karwot- koło szachowe

8 miejsce  w grupie chłopców do lat 10

w Mistrzostwach Śląska Juniorów (45 uczestników) - 6.10.2018 Łaziska Górne

 

Jacek Stebel

3.

Vanessa Czekała- koło plastyczne

I miejsce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejski konkurs plastyczny/grafiki komputerowej pod hasłem  „W króliczej norce” organizowany przez  Szkołę Podstawową nr 2 w Rydułtowach

Adriana Matuszek

Hanna Buszka- koło plastyczne

 

I miejsce 

Adriana Matuszek

Dominika Joszko- koło plastyczne

II miejsce 

Adriana Matuszek

Vanessa Wojciechowska- wychowanka Klubu "Orlik"

III miejsce 

Katarzyna Połomska

Adrian Liss- wychowanek Klubu "Orlik"

 

 

wyróżnienie

Katarzyna Połomska

Marta Miler- wychowanka Klubu "Orlik"

wyróżnienie

Katarzyna Połomska

Paulina Świerczyna- koło plastyczne

 

wyróżnienie

Adriana Matuszek

Franciszek Procek- koło komputerowe

wyróżnienie

Katarzyna Kopczyńska

Jakub Falkowski- koło plastyczne

nagroda organizatora

Adriana Matuszek

 

 listopad

Lp.

Nazwa zespołu/koła

Odniesiony sukces

Organizator

Nauczyciel prowadzący

1.

Klub Malucha „Ogniskowe Iskierki”

 V miejsce   401 kg      kasztanów        i żołędzi

„Żołędziowy konkurs” organizowany przez Pokazową Zagrodę Żubrów w Pszczynie 

Katarzyna Kopczyńska

 

grudzień

Lp.

Nazwa zespołu/koła

Odniesiony sukces

Organizator

Nauczyciel prowadzący

1.

Martyna Wołowiec

Klub Malucha

„Ogniskowe Iskierki”

Klub „Orlik”

III miejsce

ogólnopolski konkurs plastyczny

pt. „W krainie Świętego Mikołaja” organizowany przez Przedszkole Sióstr Urszulanek SJK w Lublinie

Katarzyna Kopczyńska

2.

Marek Karwot-

Koło szachowe

IV miejsce           Półfinałach Mistrzostw Polski Juniorów                   w grupie chłopców do lat 9 -awans do Finałów Mistrzostw Polski Juniorów w roku 2019.

 

Jacek Stebel

3.

Marek Karwot - Koło szachowe

 

 

 

Łukasz Kordowski-

Koło szachowe

 

 

Paweł Furas - Koło szachowe

 

 

Piotr Furas -

Koło szachowe

 

 

 

Mikołaj Wilk - Koło szachowe

 

 

 Rafał Kubik - Koło szachowe

2 miejsce  Mistrzostwach Powiatu Wodzisławskiego w grupie dzieci do lat 9

 

4 miejsce Mistrzostwach Powiatu Wodzisławskiego w grupie dzieci do lat 9

 

5 miejsce  Mistrzostwach Powiatu Wodzisławskiego w grupie dzieci do lat 9

 

6 miejsce  Mistrzostwach Powiatu Wodzisławskiego w grupie dzieci do lat 9

 

8 miejsce Mistrzostwach Powiatu Wodzisławskiego w grupie dzieci do lat 9

 

10 miejsce  Mistrzostwach Powiatu Wodzisławskiego w grupie dzieci do lat 13.

 

Jacek Stebel

4.

Michał Gluth-wychowanek Klubu "Orlik"

 

 

Urszula Miler-

wychowanka Klubu "Orlik"

III miejsce

 

 

 

 

wyróżnienie

 

 Ogólnopolski konkurs plastyczny pod hasłem "Bożonarodzeniowa bombka" organizowany przez Industrialne Centrum Kultury w Rybniku

Katarzyna Połomska

 

styczeń

Lp.

Nazwa zespołu/koła

Odniesiony sukces

Organizator

Nauczyciel prowadzący

1.

 

Martyna Wołowiec

Klub Malucha „Ogniskowe Iskierki”

Klub "Orlik"

 

 

III miejsce  

Ogólnopolski konkurs plastyczny "ŚWIĄTECZNA DEKORACJA" organizowany przez Przedszkole Miejskie nr 23 w Katowicach

 

Katarzyna Kopczyńska

 

marzec

 

Lp.

Nazwa zespołu/koła

Odniesiony sukces

Organizator

Nauczyciel prowadzący

1.

Marysia Porwoł

Klub Malucha „Ogniskowe Iskierki”

Klub "Orlik"

II   miejsce  

Ogólnopolski konkurs plastyczny "W KRAINIE WIERSZY" organizowany przez Przedszkole Parafialne im. św.Feliksa z  

Katarzyna Kopczyńska

 

maj 

 

LP.

Nazwa zespołu/koła

Odniesiony sukces

Organizator

Nauczyciel prowadzący

1.

Zespoł Klarnetki

wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs Tańca Dance Passion       w Jastrzębiu Zdroju

Aleksandra Wolner

         

2.

Jarosław Przybysz

Koło komputerowe

 

 

 

 

Przemysław Katarzyniec

koło komputerowe

II miejsce kategoria kl. 7-8

 

 

 

 

 wyróżnienie

kategoria kl. 5-6

 

 

Miejski  internetowy konkurs wiedzy informatycznej „MANIAK KOMPUTEROWY” organizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej

 

 

 

Katarzyna Kopczyńska

 

 

czerwiec 

LP.

Nazwa zespołu/koła

Odniesiony sukces

Organizator

Nauczyciel prowadzący

1.

Marysia Porwoł

Klub Malucha „Ogniskowe Iskierki”

Klub "Orlik"

lat 3

III   miejsce

Ogólnopolski konkurs plastyczny "WESOŁA RODZINKA” organizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach

Katarzyna Kopczyńska

2.

Hanna Jasińska

lat 5

koło plastyczne

II miejsce

Ogólnopolski konkurs plastyczny "WESOŁA RODZINKA” organizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach

Adriana Matuszek

         

3.

Kluby Malucha „Orlik” i „Bielik” „Ogniskowe Iskierki”

wyróżnienie

za przygotowaną fotorelację z „Maratonu Przedszkolaka”- akcja ogólnopolska inicjatywa redakcji bliżejprzedszkole.pl

Katarzyna Kopczyńska i Mirosława Ciurko

         

4.

       
 

Urszula Miler

Wiktor Warcaba

Natalia Habram

I miejsce  

 

 III miejsce

 

wyróżnienie

IV powiatowy konkurs plastyczny „W świecie krasnoludków” zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Rydułtowach

Katarzyna Połomska

         

5.

Urszula Miler

Wiktor Warcaba

II miejsce

 

III miejsce

Powiatowy konkurs grafiki komputerowej pod hasłem: „Dokąd idziesz kaczuszko? Do koszyczka ślicznego, pięknie dziś przystrojonego” zorganziowany przez SP nr 3 w Rydułtowach

Katarzyna Połomska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza placówka organizowała w tym roku szkolnym trzy konkursy. Dwa konkursy miejskie pod hasłem: "MANIAK KOMPUITEROWY" i "Ja, moja rodzina, moje miasto" i jeden konkurs ogólnopolski "WESOŁA RODZINKA". Wszytskie konkursy cieszyły się wielką popularnością. Na konkursy plastyczne przyjęliśmy bardzo wiele prac plastycznych natomiast w konkursie informatycznym wzięło udział 35 uczniów.Każda praca plastyczna była wyjątkowa, kolorowa i niepowtarzalna.Natomiast mali rydułtowscy informatycy mogli pochwalić się nie małą wiedzą i umiejętnościami. 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tych wydarzeń.

 

 

GALERIA POKONKURSOWA:

 

 

Ogónopolski konkurs pod hasłem "WESOŁA RODZINKA".

Na konkurs napłynęło 157 prac z całej Polski.

 

Miejski konkurs plastyczny pod hasłem: "Ja, moja rodzina, moje miasto" wpłynęło 74 prace.

 

 Miejski internetowy konkurs informatyczny pod hasłem: "MANIAK KOMPUTEROWY"

 

RUNDA I

plakat STOP uzależnieniom

RUNDA II

Plakaty patriotyczne

RUNDA III

Wiosenne gify

 

 

 

 

 
Super User  

 

 

7392671560e6556ba12d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ - ROK SZKOLNY 2019/2020

           
 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

KLUB TANECZNY
"SEMPRE"

prowadzący:

         mgr Katarzyna Moric              

16:30 - 18:00                              RCK

 

16:30 - 18:00                             RCK

   

ZAJĘCIA TANECZNE      prowadzący: mgr Katarzyna Moric   

   

           11:50 - 12:35                               (I gr)   SP 2

    12:55 - 13:40 (II gr)                                       SP 2

 

ZESPÓŁ TANECZNY
"KLARNETKI MINI NOWE"

prowadzący: mgr A.Wolner

 

15:30- 17:00                                SP 1

15:30-16:15                                           SP 1

   

ZESPÓŁ TANECZNY
"KLARNETKI MINI"

prowadzący: mgr A.Wolner

 

                      

16:20-17:50                                 SP 1

16:00-17:30                                     SP1

 

ZESPÓŁ TANECZNY
"KLARNETKI"

prowadzący: mgr A.Wolner

 

17:10 - 19:25

 SP 1

 

                   

 

MAŁE FORMY
TEATRALNE W J.ANG.

KIDS POCZĄTKUJĄCY
prowadzący: mgr J.Adamczyk

 

15:4517:15                                      

     

MAŁE FORMY
TEATRALNE W J.ANG.

KIDS ZAAWANSOWANY
prowadzący: mgr J.Adamczyk

 

17:30 - 19:00                          

     

MAŁE FORMY
TEATRALNE W J.ANG.

JUNIOR PODSTAWOWY
prowadzący: mgr J.Adamczyk

   

15:45 - 17:30           

   

MAŁE FORMY
TEATRALNE W J.ANG.

JUNIOR ZAAWANSOWANY
prowadzący: mgr J.Adamczyk

   

17:30 - 19:00                    

   

GRY I ZABAWY W JĘZYKU ANGIELSKIM                                         prowadzący: mgr J.Adamczyk

16:00 - 17:30  

Klub "Orlik"

       

KÓŁKO PLASTYCZNE
prowadzący: mgr A. Matuszek

 

15:15 - 16:45 (I gr)                                        17:00 - 18:30 (II gr)

     

ZESPÓŁ WOKALNY                                            prowadzący: mgr S.Drożdżok

       

16:00 - 17:30                    

ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY GITARY                                                           
prowadzący: mgr S.Drożdżok

   

15:00 - 17:15           

   

 ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY KIBORDY
prowadzący: mgr S.Drożdżok

   

17:20 - 18:05

   

ZESPÓŁ INSTRUMENTALNO-WOKALNY - "THE CHANGE"
prowadzący: mgr S.Drożdżok

     

17:00 - 18:30

 

ZESPÓŁ INSTRUMENTALNO-WOKALNY "PROBLEM"
prowadzący: mgr S.Drożdżok

       

17:35 - 19:50

ZESPÓŁ INSTR. - WOKALNY
 THE SECRET PROJECT

prowadzący: mgr S.Drożdżok

17:30 - 19:50

       

KOŁO SZACHOWE
gr. zaawansowana
prowadzący: mgr J. Stebel

17:00 - 19:15                            SP4                   

       

KOŁO SZACHOWE
gr. początkująca
prowadzący: mgr J. Stebel

   

17:00 - 18:30                       SP4                               

   

KOŁO KOMPUTEROWE
gr. początkująca
prowadzący: mgr K. Kopczyńska

15:00 - 18:00

       

KOŁO KOMPUTEROWE
gr. średniozaaansowana
prowadzący: mgr K. Kopczyńska

 

15:00 - 18:00

     

KOŁO KOMPUTEROWE
gr. zaawansowana
prowadzący: mgr K. Kopczyńska

     

15:00 - 18:00

 

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE Z ELEMENTAMI  I PROFILAKTYKI I REKREACJI            

 prowadzący: mgr G. Pochcioł

 

15:00 - 20:00

 

15:00 - 20:00

 

KLUB MALUCHA "ORLIK"

prowadzący: mgr K. Kopczyńska

 

9:00 - 11:00

   

9:00 - 11:00

KLUB MALUCHA "BIELIK"

prowadzący: mgr M. Ciurko

   

10:00 - 12:00

 

10:00 - 12:00

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Super User  

 

Koncepcja Pracy Ogniska- pobierz

Program wychowawczo- profilaktyczny placówki- pobierz

 

Regulamin rekrutacji na półkolonie- pobierz

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.